Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Als u lessen afneemt bij een trainer van Tennis Academy Sidney de Boer, gaan wij er vanuit dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. Deze zijn te vinden op www.sidneydeboer.nl

Artikel 2.

Een lesuur duurt zestig minuten, een half lesuur duurt dertig minuten. De trainer heeft na ieder lesuur 10 minuten pauze voor lunch, overleg met spelers/ouders, bijhouden administratie. Gedurende deze 10 minuten heeft de cursist de beschikking over een baan. In het geval van privéles zal de trainer zijn/haar pauze inkorten tot maximaal vijf minuten.

Artikel 3.

Het lesgeld dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Wanneer een herinnering gemaakt moet worden, worden de administratiekosten (€ 5,00 per herinnering) bij de cursist in rekening gebracht.

Artikel 4.

Bij lesuitval wegens onbespeelbare banen geldt de om-en-om regel: met een max van 2 inhaallessen. De 1e uitval les wordt ingehaald op uw vaste lestijd. in de week aansluitend op de laatste reguliere les, de 2e uitval les vervalt, de 3e uitval les wordt ingehaald en de 4e uitval les vervalt. Een inhaalles die uitvalt vanwege weersomstandigheden wordt niet nog een keer ingehaald. Na 31 augustus zal er niet meer worden ingehaald. Eenmaal aangevangen lessen worden niet meer ingehaald.

Artikel 5.

Tennis Academy Sidney de Boer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

Artikel 6.

Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Tennis Academy Sidney de Boer heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar leerlingen hiervan op de hoogte brengen.

PRIVÉLES

Artikel 7.

Trainingen om welke reden dan ook verzuimd door de cursist dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet het geval is, wordt het lesgeld in rekening gebracht.

GROEPSLES

Artikel 8.

Na inschrijving vindt er onder geen enkele omstandigheid restitutie van het lesgeld plaats. In het geval van een blessure of een andere reden waardoor de cursist de lessen niet meer kunt volgen, blijft de betalingsverplichting staan.

In overleg met de trainer is het mogelijk dat de verhinderde cursist een ander zoekt voor de overgebleven lessen. De communicatie en facturatie blijft via de verhinderde cursist verlopen.

Artikel 9.

Tennis Academy Sidney de Boer behoudt te allen tijden het recht om de lestijd aan te passen.

Artikel 10.

Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.

Artikel 11.

Tennis Academy Sidney de Boer kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk altijd tot deze groepsgrootte kan komen. Wij doen hier wel onze uiterste best voor. Bij één speler meer of minder in uw groep zal er contact met u worden opgenomen. De kosten zijn evenredig aan het aantal spelers dat in uw groep traint.